Har du skrivit ett lättläst manus?

Med anledning av regeringens beslut att omlokalisera MTM till Malmö i januari 2020, har vi tills vidare satt ett manusstopp. Vi tar därför inte emot spontana manus och bokidéer, utan hänvisar i stället till andra förlag med lättläst utgivning.

Har du frågor gällande det formella beslutet och den process som myndigheten nu går in i, kontakta Rick Forsling: rick.forsling@mtm.se

Vänligen,

redaktionen på LL-förlaget