Har du skrivit ett lättläst manus?

Du får gärna skicka in det till oss!

Skicka digitalt
Mejla ditt manus som pdf- eller word-fil. Du får ett automatiskt bekräftelsemejl på att ditt manus kommit fram.

Utformning
Vi har inga speciella krav på hur manuset är utformat, det måste inte heller vara ett färdigt lättläst manus. Bifoga gärna ett kort följebrev där du presenterar dig själv och innehållet i ditt manus.

Besked
Vår målsättning är att kunna ge besked inom tre månader. Med anledning av den stora mängden inskickade manus kan vi endast undantagsvis ge personliga kommentarer rörande de texter vi bedömer.

Mejla manuset till manus@mtm.se

Vänligen,

redaktionen på LL-förlaget