Vi arbetar på LL-förlaget

Hanna Larsson, chef LL-förlaget
hanna.larsson@mtm.se

Amanda Idberg, redaktionsansvarig
amanda.idberg@mtm.se

Andreas Palmaer, förlagsredaktör
andreas.palmaer@mtm.se

Amalthea Frantz, förlagsredaktör
amalthea.frantz@mtm.se

Erika Larsson, förlagsredaktör
erika.larsson@mtm.se

Vill du skicka oss ett lättläst manus?
På grund av kommande utlokalisering tar vi förnärvarande inte emot några manus.

OBS! Du beställer inte böcker direkt av oss på förlaget.
Ta kontakt med Sofia Ehleskog om du önskar recensionsex av någon bok.
sofiaehleskog@mtm.se

Dela på Internet: